מיחזור משכנתא – בנק איגוד

עברו שנים מהיום בו עשיתם את הצעד הגורלי, המשמעותי בחייכם האישיים ובמיוחד הכלכליים. תכננתם, התייעצתם, בחרתם, עד שהגעתם למועד החתימה עבור נטילת משכנתא. מאז ועד היום אתם פורעים את המשכנתא בתשלומים חודשיים, על פי מה שנקבע בהסכם. סביר להניח, כי תחילת תקופת ההלוואה התנהלה לפי הציפיות. התשלומים החודשיים ושאר תנאי ההלוואה תאמו בדיוק לצרכים וליכולת הכלכלית שלכם. 

אך, בחיים מתרחשים שינויים וייתכן שגם אצלכם. ייתכן והתנאים הקיימים, כבר אינם תואמים את המצב הכלכלי שלכם כיום. ייתכן גם, שהתחוללו שינויים במצב המשק ובגובה הריביות בשוק שעשויים לבוא לטובתכם.

בעת שבחרתם את מסלול המשכנתא, התחייבתם לגובה ריבית מסוימת, גובה תשלום החזר חודשי במשך תקופת זמן שנקבעה מראש. בתהליך מיחזור תוכלו להחליף בין מסלול המשכנתא הנוכחי למסלול משכנתא חדש ואטרקטיבי יותר. 

אילו אפשרויות כלולות במיחזור משכנתא?

  • קיצור תקופת ההלוואה שנשארה.
  • הקטנת סכום ההחזר החודשי קיים.
  • שינוי הריביות הקיימות לריביות נמוכות יותר בשוק.

מתי כדאי לבצע מיחזור משכנתא בבנק אגוד?

כדי לבחון את כדאיות המיחזור יש לקחת בחשבון הוצאות נלוות.

  • עמלת פירעון מוקדם – מסלולים רבים מרכיבים עמלת פירעון מוקדם, כפי שסוכם בעת בחירת המסלול. במיוחד יש לבחון את כדאיות המיחזור למצבים שיש בהם עמלת היוון, שאז הפרשי הריבית בעמלה יכולים להיות גבוהים מאוד ולכן עלולים לשלול את כדאיות המיחזור.
  • הוצאות ועמלות המלוות נטילת הלוואה חדשה – עמלה בגין פתיחת תיק, תשלום לשמאי, עלות רישום משכון, עלות עורך דין בעת מיחזור בבנק חדש.
  • ביטוח חיים – ערכו השוואה בין עלות ביטוח החיים בהלוואה הישנה לעומת החדשה.  

יש לקחת בחשבון שמחיר ביטוח חיים יהיה יקר יותר בהלוואה החדשה. בביטוח מתייחסים לגיל (במיוחד מגיל 40 פלוס), מצב בריאותי, עישון ועוד.

במידה ואתם רואים שאתם יכולים להשיג יתרת הלוואה נמוכה יותר (הכוללת את העלויות הנלוות למיחזור), אזי המיחזור יהיה כדאי ומשתלם. בנוסף, אם קיים חיסכון בהחזר החודשי נוכל להשוות ביניהם, רק בתנאי שיתרת תקופת ההלוואה נשארה זהה ליתרה הישנה.

באילו מסלולים קיימת כדאיות גבוהה יותר למיחזור?

להלן מסלולים עם פוטנציאל לחיסכון:

  • מסלולים בריבית פריים, הלוואות נקובות והלוואות צמודות מט"ח אינם מרכיבים עמלת היוון בעת פירעון מוקדם.
  • הלוואות צמודות מדד בריבית משתנה, אכן מרכיבות עמלת היוון לפירעון מוקדם, אך היא זניחה מאוד. כיוון שהיא מחושבת עד למועד שינוי הריבית הקרובה ולא עד לתום התקופה. 

ראינו שמיחזור משכנתא יכול להביא לחיסכון משמעותי. אם גם אתם רוצים להשיג הוזלה למשכנתא שלכם, פנו ליועץ משכנתאות עוד היום. יועץ מומחה ידע להשיג לכם את החיסכון הגדול ביותר שניתן.